اتوماسیون جوشکاری

ساخت مخازن ذخیره با روش اتوماتیک

مخازن ذخيره جهت ذخيره سازي مواد مختلف در اندازه ها و طراحي هاي مختلف ساخته مي شوند. مواد مورد استفاده در مخازن ذخيره متناسب با اندازه، حجم ودماي كاري مخزن از فولاد كربني، فولاد آلياژي نيكل دار و يا فولاد زنگ نزن مي باشد. مخازن ذخيره ممكن است متناسب به نوع كاربرد و نيازها روي سطحي یا زیر سطحی طراحي گردند. ديواره مخازن با توجه به دماي كاري تك جداره و يا دوجداره خواهد بود.

شما اینجا هستید: Home محصولات اتوماسیون جوشکاری