جوشکاری زیر پودری

جوشکاری زیرپودری یکی از پر استفاده ترین روشهای جوشکاری اتوماتیک می باشد. در این روش ، سیم جوشکاری همزمان نقش الکترود و فیلر را ایفا می کند.  بدلیل کیفیت و سرعت بالای آن ، در هرجایی که شرایط اجازه دهد ، ترجیح به استفاده از این روش می باشد.

درجوش زیر پودری جریان الکتریکی از قوس و حوضچه مذاب جوش که ترکیبی از پودر مذاب و فلزجوش مذاب است می گذرد. پودر مذاب معمولا، هادی خوب جریان الکتریسته است، در حالی که پودر سرد هادی نیست. پودر جوش می تواند اکسیدزداها و ناخالصی زداهایی که با فلز جوش واکنش شیمیایی می دهند را نیز تامین کند علاوه براینکه یک لایه محافظ ایجاد می کند. پودر های جوش زیر پودری فولادهای آلیاژی همچنین می توانند حاوی عناصر آلیاژی برای بهبود ترکیب شیمیایی فلز جوش باشند.

 


جریان الکتریکی از یک منبع جریان (ترانسفورماتور یا رکتی فایر) تامین شده، از اتصالات عبور می کند تا قوسی را بین الکترود و فلز پایه بر قرار کند را ذوب می کند که حوضچه مذاب را برای پرکردن اتصال تشکیل دهند. درکلیه انواع تجهیزات، غلطک های هدایت با نیروی مکانیکی بطور پیوسته سیم الکترود مصرفی فلزی را از میان لوله تماس (نازل) و توده پودر به اتصالی که باید جوش شود می راند. سیم الکترود  به صورت قرقره یا بشکه می باشد. سیم الکترود در منطقه جوش ذوب شده و در طول اتصال رسوب می کند.

پودر در جلوی قوس ریخته شده و پس از انجماد فلز جوش، پودر ذوب نشده توسط سیستم مکش جمع کننده برای استفاده مجدد جمع آوری می شود.  بازیابی پودر  می تواند توسط مجموعه ای از تجهیزات و یک لوله بازیابی پودر که درست پس از لوله تماس قرار گرفته است انجام شود. جوش زیر پودری به هر دو روش نیمه خودکار و خودکار قابل انجام بوده و روش خودکار بخاطر مزایای بیشتر، استفاده گسترده تری دارد.  در روش جوش اتوماتیک دستگاه بصورت خودکار الکترود و پودر را در طول مسیر جوش تغذیه و هدایت کرده و نرخ رسوب را کنترل می کند. در کاربردهای خاصی جوش خودکار زیر پودری دو یا چند الکترود بصورت متوالی در یک اتصال تغذیه می شوند. الکترودها ممکن است کنار یکدیگر بوده و به یک حوضچه تغذیه شوند یا اینکه به اندازه کافی فاصله داشته تا پس از انجماد یکی حوضچه دیگری تشکیل شود و مستقل منجمد شوند.


شما اینجا هستید: Home محصولات اتوماسیون جوشکاری جوش زیر پودری